AG TR 101 AG TR 102 AG TR 103 AG TR 104
AG TR 105 AG TR 106 AG TR 107 AG TR 108
AG TR 109 AG TR 110 AG TR 111 AG TR 112
AG TR 113 AG TR 114 AG TR 115 AG TR 116
AG TR 117 AG TR 118 AG TR 119 AG TR 120

Έρευνα, μελέτη, διάσωση, αποκατάσταση, ταξινόμηση και συλλογή ιστορικών χριστιανικών εικόνων, αρχείο ορθόδοξων εικόνων. Εικόνες 16ου, 17ου, 18ου, 19ου αιώνα.
 
1 -  ITH 101 1 -  ITH 102 1 -  ITH 103 1 -  ITH 104 1 -  ITH 105
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
1 -  ITH 106 1 -  ITH 107 1 -  ITH 108 1 -  ITH 109 1 -  ITH 110
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
1 -  ITH 111 1 -  ITH 112 1 -  ITH 113 1 -  ITH 114 1 -  ITH 115
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
1 -  ITH 116 1 -  ITH 117 1 -  ITH 118 1 -  ITH 119 1 -  ITH 120
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ
1 -  ITH 121 1 -  ITH 122 1 -  ITH 123 1 -  ITH 124 1 -  ITH 125
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ
1 -  ITH 126 1 -  ITH 127 1 -  ITH 128 1 -  ITH 129 1 -  ITH 130
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
1 -  ITH 131 1 -  ITH 132 1 -  ITH 133 1 -  ITH 134 1 -  ITH 135