Άγιος Αντώνιος  
ο Μέγας
Σταθερή. Εορτάζει στις 17 Ιανουαρίου εκάστου έτους.     HOME     BACK

     
Άγιος Αντώνιος 1 Άγιος Αντώνιος 2 Άγιος Αντώνιος 3
     
   
  Άγιος Αντώνιος 4  
 
HOME       BACK