Αναλαμβάνουμε να παραδώσουμε την εικόνα - δώρο της επιλογής σας στον παραλήπτη, στον χώρο και στον χρόνο που θα μας υποδείξετε, σε συσκευασία δώρου.