ΤΗΛ.: 6942047988, 6908856815             ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Ενδεικτικές τιμές: 1. Ξύλινη εικόνα διαστάσεων 18cm X 25cm X 2,6cm   45 ευρώ,    2. Ξύλινη εικόνα διαστάσεων 18cm X 25cm X 1,9cm   25 ευρώ,    3. Ξύλινη εικόνα διαστάσεων 28cm X 38cm X 2,6cm   60 ευρώ,    4. Ξύλινη εικόνα διαστάσεων 28cm X 38cm X 1,9cm   35 ευρώ E-mail: info@christianarticons.com